+3590099009900 aabbgg@bbgsite.online
graphik logo

Шрифтове

Уеб дизайнерите могат да избират от голям набор от шрифтове, някои от които са подобни. Повечето браузъри разпознават само някои от тях и затова е по-добре дизайнерите да се насочат към тях, за да избегнат усложнения.

Въпреки това в CSS3 е включено свалянето на шрифта, което бе вградено в браузърите Safari 3.1, Opera 10 и Mozilla Firefox 3.5. Това повиши интереса към уеб шрифтовете, както и свалянето на шрифтове като цяло.

Повечето оформления на сайтове избягват централно подравнен текст и използват празни редове, за да разделят съдържанието на параграфи.

Графики на движение

Оформлението на сайта и изживяването на потребителя могат да се повлияят и от графиките на движение. Изборът дали да се използват такива може да зависи от целевата група на сайта. Графики на движение ще се приемат по-добре при сайт, който е ориентиран към забавление, отколкото към сайт, който е със строга бизнес тематика. Това не означава, че по-сериозното съдържание не може да бъде обогатено с анимации или видеопрезентации, свързани с темата. Но е важно да се отбележи, че трябва да се отчита кога графиката на движение привлича внимание вместо да разсейва.

Генерирано съдържание

Има два типа, по които се генерира един сайт: статично и динамично.

Статични сайтове

Статичният сайт има отделен файл за всяка една статична страница. Всеки път, когато тази страница е повикана – тя дава едно и също съдържание. Това съдържание се създава веднъж, по време на дизайна на сайта. Обикновено се пише ръчно, въпреки че някои използват и автоматичен процес за създаване на съдържание, подобно на динамичните сайтове.

Положителните страни на статичния уеб сайт са, че те са по-прости за хостване, тъй като единственото изискване към сървъра е да може да хоства статично съдържание. Това изисква по-малко сървърно администриране и е по-малко податливо на хакване. Страниците също така се зареждат по-бързо.

Почти всички сайтове имат някакво статично съдържание, тъй като изображенията например са статични, дори на сайт с много динамични страници.

Динамични сайтове

Динамичните сайтове се генерират при повикване на страницата. Обикновено тяхното съдържание е разположено в бази данни. Необходими са повече умения за уеб дизайн на динамичен сайт, отколкото на статичен.

Първите динамични сайтове са кодирани директно на езици, като Perl, PHP и др. Някои от тях използват „шаблонен“ подход, където сървърната страница прилича по структура на потребителската страница, и данните се попълват на съответните места, определени от „етикети“. При Perl цялата процедура се кодира.

И двата подхода намериха своето място в т.нар. CMS системи (Content Management Systems – системи за управление на съдържанието). Изработката на такъв сайт вече не изисква никакво кодиране. Най-често използваната система за управление на съдържанието е WordPress, която задвижва повече от 39,5% сайтовете в интернет през 2021.

Редактирането на съдържанието (и на страницата на шаблона) може да се направи от самия сайт, или чрез външен софтуер. Възможността да се редактира съдържанието е само за потребители с определени нива на достъп (например администратори или регистрирани потребители). Има други сайтове, които разрешават и анонимно редактиране на съдържанието – като Уикипедия.