+3590099009900 aabbgg@bbgsite.online
website

Развитие

В последните години уеб дизайнът включва все повече допълнителни елементи, които преди не са се използвали, като например интерактивни флаш анимации, използване на стилове (CSS), php, оптимизиране на кода за интернет търсачките и много други. Възможността на компютърно генериране на хипертекст чрез изпълнявани на сървъри програми или скриптове добавя още повече възможности към стандартните уеб страници, като най-често това е използването на бази данни, които чрез тези програми и скриптове информацията от тях се обработва в подходящ вид и се визуализира като уеб страница. Уеб страници, използващи активно и разчитащи най-вече на програми и скриптове, намиращи се на отдалечен сървър, се наричат уеб базирани приложения, като при този тип приложения целият програмен код се намира на отдалечен сървър, а уеб страниците се използват само като интерфейс за визуализиране на отговорите от заявките, както и за подаване на нови заявки.

С последните години развитието на кодирането е обвързано с компилация от различни езици и се изискват все повече специалисти в различните езици, тъй като сами по себе си са различни по сложност. Всеки един от тях се развива все по-бързо и постоянно излизат иновации.

Mobile first и риспонсив дизайнът вече отдавна са навлезли като принципи в уеб разработката. Тя обаче тепърва ще търпи влияние от мобилния бранш с навлизането на технологии като progressive web apps, които прехвърлят към уеб среда някои от възможностите на native приложенията за телефони.[1]

Проблеми

Примерен HTML код

Много често дизайнерите приемат уеб дизайна за подобен на графичния дизайн, използван в печатните издания, и се стремят да създават уеб страници, които да изглеждат еднакво за всички потребители. Като концепция уеб дизайнът много се различава от печатната реклама, където има фиксиран размер на хартията и всичко би следвало да бъде направено точно до милиметър. При уеб дизайна е грешно да бъде използван такъв подход, защото изходното устройство не е предварително известно, т.е. даден посетител на уеб страница може да визуализира тази уеб страница чрез същия уеб браузър както този, който я е създал, но също така може да използва и коренно различен софтуер за визуализация, например браузър на мобилен телефон или, ако е незрящ, просто да слуша чрез компютърен четец. Затова е препоръчително уеб страниците да се създават като уеб страници, като се спазват стандартите за тях, а не да се създават, като се имитират печатни издания.

Друг често срещан проблем е конфликтът между ползваемост и оптимизиране за интернет търсачките. Докато графичните дизайнери смятат, че най-важното за една уеб страница е как изглежда, то консултантите, оптимизиращи страниците за търсачките, настояват, че най-важното е сайтът да се позиционира максимално добре. В крайна сметка истината е някъде по средата, като е важен балансът между двете концепции. От една страна, разбира се, е важно една уеб страница да бъде намирана лесно чрез интернет търсачките, защото ако не бъде намирана от никого то тя е безполезна за всички, от друга страна, ако даден сайт не е оформен добре графично, самото му намиране не би имало смисъл, ако не съдържа полезна и точна информация за търсещите я.