+3590099009900 aabbgg@bbgsite.online

Уеб дизайнът включва много и различни умения и дисциплини в производството и поддръжката на уеб сайтове. Различни аспекти на уеб дизайна включват уеб графичен дизайн, дизайн на интерфейса, UX (от англ. user experience – потребителско изживяване) дизайн и СЕО оптимизация за търсещи машини. Някои практикуват само част от дисциплините, докато други работят над всичките. Терминът уеб дизайн обикновено се използва, за да опише процесът по изработката на дизайна за потребителя (т.нар. front end). Уеб дизайнерът трябва да е наясно с ползваемостта (т.е. сайтът да може да бъде лесно използван от потребителя, да е полезен) и да е наясно с всички последни тенденции и изисквания към един сайт.

Важно е да се разбира разликата между уеб дизайн и уеб разработване, като второто освен уеб дизайн обикновено включва и изпълними програми или скриптове, които се изпълняват отдалечено на сървър, а техният резултат се визуализира посредством уеб страници.

 

 

website with notebook

Кратка история

Исторически протоколът за изработването на уеб страници е създаден от Европейската организация за ядрени изследвания CERN. Първоначално уеб страниците са били използвани като вътрешна система за каталогизиране и свързване на отделени един от друг текстове на сървърите на ЦЕРН. Впоследствие поради изключителното си удобство по този начин да се свързват текстове чрез хипервръзки идеята бързо набира скорост и скоро след това се появява първият графичен браузър Gopher, който при пускането си е бил невероятен хит, поради възможността си да представя графично хипертекста, позволявайки не само форматирането му, но и използването на картинки. Впоследствие се появяват по-модерни браузъри, с които WWW (World Wide Web) започва да доминира над по-старите стандарти и продължава да съществува. Първият създаден уеб сайт се е намирал на адрес info.cern.ch.

Маркетингов дизайн

Маркетинговият дизайн на даден сайт може да се определи като такъв, който е насочен към целта на сайта. Тази цел може да бъде определена възрастова група или група с определена културна насоченост и т.н., затова дизайнерът трябва да разбира тенденциите на тази група. Дизайнерът също трябва да разбере типа сайт, за който прави дизайн. Кратък пример – сайт на строителна фирма и сайт на детски парти център определено трябва да имат разлики в дизайна. Трябва да се обърне внимание на естетиката и цялостното усещане на визията на сайта, за да няма объркване на потребителя. Навигацията трябва да е ясна и лесна за ползване, а дизайнерът може да обърне внимание и на репутацията на клиента, за да я представи подобаващо.

UX дизайн и интерактивен 

Начинът, по който потребителят разбира съдържанието на сайта, често зависи от това как потребителят ще разбере как работи самият сайт. Това е част от UX дизайна. Изживяването на потребителя е свързано с оформлението, ясните инструкции и надписи по сайта. Колко добре един потребител ще разбере как да работи със сайта зависи и от интерактивния дизайн. Ако потребителят лесно разбере полезността на даден сайт, много по-вероятно е да продължи да го използва. Тъй като има разлика в лекотата, с която един потребител ще ползва даден сайт в зависимост от опита на този потребител – тенденцията е дизайнът да е насочен към тези потребители, които имат по-малко опит.